Floris Schoonderwoerd – Wethouder

Samenwerken. We doen het bijna allemaal. Het is het principe wat ons mensen zover heeft gebracht. Of het nou binnen het werk of thuis is: iedere dag vormen we teams met anderen om samen iets te maken. Om samen te werken. Door goede samenwerking komt het beste resultaat naar boven. Door een groot aantal partijen wordt nu samengewerkt aan de toekomst van het Sportpad. Ons doel? Om samen tot een plek aan het Sportpad te komen waar ’sport, cultuur, onderwijs, wonen en zorg voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar samenkomen’.

 

In de afgelopen periode zijn Sportpad United, Hockeyclub Alkemade, Sportbedrijf Kaag en Braassem (De Tweesprong), IKC-partijen (School en kinderopvang), Heart voor Health, de fysiotherapie en SplotsZ met elkaar in gesprek gegaan over de kansen van een gezamenlijke (ruimtelijke) visie. In deze visie staan de inhoud en de verbinding centraal, van onderwijs, sport, spelen, bewegen, cultuur, leren en ontwikkelen. Kansen die voor het oprapen liggen als we goed met elkaar samenwerken.

Een heuse klus waar samenwerking voorop staat! Samenwerking om alle belangen naast elkaar te leggen, samenwerking waarbinnen iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan de slag gaat en samenwerking waarbinnen we tot -voor iedereen- realistische en uitvoerbare plannen komen.

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 besloten om mee te participeren in deze samenwerking. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan een realistisch ‘masterplan’ waarin helder wordt wat wanneer van wie nodig is om de integrale gebiedsvisie Sportpad te realiseren.

Het is een groot project met veel betrokken partijen. Ook al zijn we er nog lang niet, ik kan nu al zeggen dat ik trots ben op al deze partijen die hier met elkaar al zoveel energie in steken. Het wordt echt het plan van al deze partijen samen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat zij straks een plan aan het college en de gemeenteraad aanbieden waar breed draagvlak voor is en dat aansluit op de behoefte van alle inwoners.

Benieuwd naar de voortgang?

Meld je aan voor ‘Het nieuwtje’

Één gezamenlijk plan

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen!

Voor iedereen

Het Sportpad biedt ruimte voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar.

Contact

 

Postbus 1
2371 AA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 23 45
E-mail: info@sportpad-in-beweging.nl