Het project

Gebruikers van het Sportpad werken samen aan de vernieuwing van het Sportpad. Om hier ruimte te bieden voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar.

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen! Hier willen we zorgen voor een divers aanbod voor jong en oud; het ontwikkelen én in standhouden van fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijke competenties is daarbij de drijfveer. – Bron; visie

Wie werken er aan het Sportpad?

De huidige sportverenigingen aan het Sportpad hadden begin 2020 de handen al ineengeslagen en zich verenigd als Sportpad United. Kindkracht 0/12, SSBA en De Tweesprong waren ook bij elkaar aan tafel gegaan in hun zoektocht naar een nieuw Kindcentrum Noord in combinatie met een sport- en zwemaccommodatie. Inmiddels is de Projectgroep Sportpad gevormd, waarbij naast Sportpad United, de IKC kindpartners, De Tweesprong, hockeyclub Alkemade, Fysiotherapie Alkemade, Heart4Health, SplotsZ en de gemeente Kaag en Braasem zich hebben aangesloten.

Toewerken naar een visie voor het gebied

De vernieuwing van het Sportpad vraagt om een gedegen en zorgvuldig proces. Waarbij ruimte is voor belangen, wensen en ideeën van alle gebruikers van het Sportpad, hun leden en klanten en de omgeving. De betrokken partijen hebben de afgelopen periode gewerkt aan de voorbereiding van een Masterplan.

Dit Masterplan moet antwoord geven op de vraag welke functies er op welke plek in het gebied zouden kunnen komen, welke functies behouden kunnen blijven en hoe alle voorzieningen straks goed bereikbaar zijn. Het uitgangspunt is dat er in de toekomst een mooie combinatie ontstaat van sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur, en dat dit zo multifunctioneel mogelijk opgezet gaat worden. Zo onderzoeken we de haalbaarheid van het Kindcentrum Noord (KC-Noord) waarin kinderopvang en basisscholen één geheel vormen. Sportverenigingen en huidige ondernemers (zoals Hart4Health en Fysiotherapie Alkemade) onderzoeken de mogelijkheden in het gebied en zwembad De Tweesprong is aan vernieuwing toe. Naast de sportieve, onderwijs- en opvangvoorzieningen zou er in de toekomst ook ruimte moeten zijn voor culturele voorzieningen zoals SplotsZ.

Huidige stand van zaken

Met elkaar zijn verschillende scenario’s voor het gebied verkend en mogelijkheden afgewogen. Om samen te komen tot een plan waar ieders belangen en wensen zo optimaal mogelijk plek krijgen. Ook is gesproken met omwonenden, die vertegenwoordigd zijn in een zogenaamde klankbordgroep.

De partijen hebben overeenstemming gevonden voor een eindbeeld van de ruimtelijk indeling van het Sportpad (vlekkenplan). Belangrijk hierbij is dat dit eindbeeld uitgaat van het scenario van nieuwbouw van de Tweesprong. Op deze wijze geeft het plan ruimte voor het IKC en de Tweesprong (aan de noordzijde) om hun ideeën verder uit te werken. En voor de toekomstige ontwikkelingen van andere partijen aan de zuidzijde van het gebied. Deze uitkomsten zijn samengebracht in het Masterplan.

De planning

Op 10 maart 2021 is het Masterplan aan de gemeenteraad aangeboden en gevraagd om voor de zomer een besluit te nemen over de uitvoering van het Masterplan. Het Masterplan is de basis om vervolgens verdere stappen te zetten. Want naast een ruimtelijk eindbeeld dient het plan ook financieel en technisch haalbaar te blijken. Na dit besluit kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart, en kan worden nagedacht hoe de bouwwerken er bijvoorbeeld uit moeten komen te zien.

Financiën

De herinrichting kost geld. Een deel van dit geld ligt al op tafel. Voor een deel gaan de betrokken, gemeenteraadsleden en verenigingen op zoek naar geldschieters en manieren van financiering.

Samen

In zeer nauwe samenwerking met alle betrokkenen streven wij ernaar om het nieuwe Sportpad zo goed mogelijk opnieuw in te richten. Alle betrokkenen kunnen in verschillende stadia hun belangen op tafel leggen. De verschillende belangen worden door alle betrokken samen besproken en afgewogen. Dat gebeurt in verschillende groepen. Bekijk op deze pagina meer over samenwerken aan het Sportpad.

Relevante downloads

 

Één gezamenlijk plan

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen!

Voor iedereen

Het Sportpad biedt ruimte voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar.

Contact

 

Postbus 1
2371 AA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 23 45
E-mail: info@sportpad-in-beweging.nl