Het project

Gebruikers van het Sportpad werken samen aan de vernieuwing van het Sportpad. Om hier ruimte te bieden voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar.

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen! Hier willen we zorgen voor een divers aanbod voor jong en oud; het ontwikkelen én in standhouden van fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijke competenties is daarbij de drijfveer. – Bron; visie

Wie werken er aan het Sportpad?

De huidige sportverenigingen aan het Sportpad hadden begin 2020 de handen al ineengeslagen en zich verenigd als Sportpad United. Kindkracht 0/12, SSBA en De Tweesprong waren ook bij elkaar aan tafel gegaan in hun zoektocht naar een nieuw Kindcentrum Noord in combinatie met een sport- en zwemaccommodatie. De Projectgroep Sportpad is uit deze samenwerking ontstaan, waarbij naast Sportpad United, de Kindpartners, De Tweesprong, Hockeyclub Alkemade, Fysiotherapie Alkemade, Heart4Health, SplotsZ en de gemeente Kaag en Braasem zich hebben aangesloten.

Masterplan door gemeenteraad omarmd

De vernieuwing van het Sportpad vraagt om een gedegen en zorgvuldig proces. Waarbij ruimte is voor belangen, wensen en ideeën van alle gebruikers van het Sportpad, hun leden en klanten en de omgeving. De betrokken partijen hebben gezamenlijk in maart 2021 een Masterplan aan de gemeenteraad aangeboden. In april 2021 heeft de gemeenteraad dit Masterplan omarmd waarmee een belangrijke stap in het proces was gezet. Vervolgens zijn de verschillende onderdelen doorgegaan met de verdere uitwerking van het Masterplan.

Dit Masterplan geeft antwoord geven op de vraag welke functies er op welke plek in het gebied kunnen komen, welke functies behouden kunnen blijven en hoe alle voorzieningen straks goed bereikbaar zijn. Het uitgangspunt is dat er in de toekomst een mooie combinatie ontstaat van sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur, en dat dit zo multifunctioneel mogelijk opgezet gaat worden.

Huidige stand van zaken

Voor de verdere uitwerking en opvolging van het Masterplan is er onderscheid gemaakt in twee onderdelen, namelijk de noordkant van het Sportpad met de ontwikkeling van een nieuw Kindcentrum in gezamenlijkheid van de nieuw en verbouw van de Tweesprong. Voor de andere zijde van het Sportpad (de zuidzijde) zijn de voetbalvereniging E.M.M. ’21 samen met de Tennisvereniging Alkemade en Hockeyclub Alkemade intensief aan de slag gegaan om de plannen verder uit te werken qua gebiedsindeling met velden, uitbreidingen, inbreidingen en de kantinevoorzieningen. Op basis van deze uitwerkingen worden vervolgens de financiële doorrekeningen gemaakt en gekeken naar de kostendragers.

De planning

Naast een ruimtelijk eindbeeld dient het plan ook financieel en technisch haalbaar te blijken. Na deze haalbaarheidsstudie en besluiten hierover kant kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart, en kan worden nagedacht hoe de bouwwerken er bijvoorbeeld uit moeten komen te zien..

Financiën

De herinrichting kost geld. Een deel van dit geld ligt al op tafel. Voor een deel gaan de betrokken, gemeenteraadsleden en verenigingen op zoek naar geldschieters en manieren van financiering.

Samen

In zeer nauwe samenwerking met alle betrokkenen streven wij ernaar om het nieuwe Sportpad zo goed mogelijk opnieuw in te richten. Alle betrokkenen kunnen in verschillende stadia hun belangen op tafel leggen. De verschillende belangen worden door alle betrokken samen besproken en afgewogen. Dat gebeurt in verschillende groepen. Bekijk op deze pagina meer over samenwerken aan het Sportpad.

Relevante downloads

 

Één gezamenlijk plan

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen!

[/db_pb_slide]

Voor iedereen

Het Sportpad biedt ruimte voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar.

[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Contact

 

Postbus 1
2371 AA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 23 45
E-mail: info@sportpad-in-beweging.nl