Het project

Gebruikers van het Sportpad werken samen aan de vernieuwing van het Sportpad. Om hier ruimte te bieden aan sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar. 

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen! Hier willen we zorgen voor een divers aanbod voor jong en oud; het ontwikkelen én in standhouden van fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijke competenties is daarbij de drijfveer. (Bron; visie Masterplan) 

 

Wie werken er aan het Sportpad? 

De voetbal- en tennisvereniging aan het Sportpad hadden zich begin 2020 al verenigd als Sportpad United. Kindkracht 0/12, SSBA en De Tweesprong zochten samen naar een nieuw Kindcentrum Noord in combinatie met een sport- en zwemaccommodatie. De projectgroep Sportpad is uit deze samenwerkingen ontstaan, waarbij ook Hockeyclub Alkemade, Fysiotherapie Alkemade, Heart4Health, SplotsZ en de gemeente Kaag en Braasem zich hebben aangesloten. 

 

Gezamenlijk Masterplan  

De vernieuwing van het Sportpad vraagt om een gedegen en zorgvuldig proces. Met ruimte voor belangen, wensen en ideeën van alle gebruikers van het Sportpad, hun leden, leerlingen, klanten en buurtbewoners. Als betrokken partijen hebben we daarom gezamenlijk een Masterplan opgesteld. Het Masterplan geeft antwoord geven op de vraag welke functies er op welke plek in het gebied kunnen komen en hoe alle voorzieningen straks goed bereikbaar zijn. Het uitgangspunt is dat er een mooie combinatie ontstaat van sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur, en dat dit zo multifunctioneel mogelijk opgezet gaat worden.  

 

Dit Masterplan is in april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Een belangrijke stap waarna we verder konden met de uitwerking van het Masterplan. 

 

Twee deelgebieden  

Bij het uitwerken van het Masterplan maken we onderscheid tussen twee deelgebieden: 

  • de noordkant van het Sportpad met de ontwikkeling van een nieuw integraal Kindcentrum, verweven met een nieuwe sporthal en zwembad van sportbedrijf Kaag en Braassem.  
  • de zuidkant van het Sportpad waar voetbalvereniging E.M.M. ’21 en tennisvereniging Alkemade en Hockeyclub Alkemade samenwerken aan een nieuwe indeling van de velden en nieuwe kantinevoorzieningen.  

 

Nieuw bestemmingsplan 

Op 18 september 2023 stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestemmingsplan voor het Sportpad. In het bestemmingsplan staat in hoofdlijnen op welke manier de ruimte gebruikt en ingedeeld zal worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de plek waar gebouwd wordt, welke functies daar komen en wat de maximale afmetingen van het gebouw zijn. Dit plan is het kader voor de verdere uitwerking. De volgende stap is het maken van een inrichtingsplan.  

 

Inrichtingsplan in de maak 

Er wordt ook gewerkt aan een inrichtingsplan. Dit plan gaat over het anders inrichten van de ruimte rond de sportvelden, het schoolplein en de gebouwen. De paden en wegen, het parkeren en het groen. Ook het inrichtingsplan maken we samen met de gebruikers en omwonenden.  

 

Samenwerken aan één plan 

We werken zeer nauw samen met alle betrokkenen om het nieuwe Sportpad zo goed mogelijk opnieuw in te richten. Bekijk op deze pagina meer over samenwerken aan het Sportpad. 

 

Planning bouw Beweeg- en Kindcentrum Kineo

Hieronder is de planning voor de bouw van Beweeg- en Kindcentrum Kineo weergegeven in een tijdlijn. 

Relevante downloads 

 

Één gezamenlijk plan

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen!

[/db_pb_slide]

Voor iedereen

Het Sportpad biedt ruimte voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar.

[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Contact

 

Postbus 1
2371 AA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 23 45
E-mail: info@sportpad-in-beweging.nl