Sinds de vaststelling van het Masterplan in april 2021 is verder gewerkt aan uitwerking van de plannen voor het Sportpad. Met input van de betrokken partijen en de klankbordgroep is ook gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Hieronder lees je een korte update over de...

read more