Gebruikers plan rondom Sportpad vast

Gebruikers van het Sportpad hebben overeenstemming gevonden voor een ruimtelijke indeling van een nieuw Sportpad. Om hier ruimte te bieden voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar. De plannen zijn samengebracht in een gezamenlijk Masterplan, dat 10 maart 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Afgelopen periode is er door de projectgroep Sportpad gewerkt aan de voorbereiding van het Masterplan. De projectgroep Sportpad bestaat uit: Sportpad United (E.M.M ‘21, T.T.V. De Treffers, LV Plantaris, De Boel de Boule, T.V. Alkemade en Hart4Health), Kindcentrum (SSBA en Kindkracht 0/12), De Tweesprong, Hockeyclub Alkemade, Fysiotherapie Alkemade, Splotsz en gemeente Kaag en Braassem. Met elkaar zijn verschillende scenario’s voor het gebied verkend en mogelijkheden afgewogen, om samen te komen tot een plan waar ieders belangen en wensen een zo optimaal mogelijk plek krijgen.

Gezamenlijk gedragen plan

De partijen hebben overeenstemming gevonden over hoe de ruimtelijke indeling van het Sportpad eruit moet komen te zien. “Met elkaar zijn we de uitdaging aangegaan om een gezamenlijke visie te maken voor het gebied. Het is bijzonder om te zien dat er met zo veel betrokken partijen tot overeenstemming is gekomen voor dit eindbeeld. Dat is iets om trots op te zijn!” – vinden alle betrokkenen. Belangrijk hierbij is dat het eindbeeld uitgaat van het scenario van nieuwbouw van De Tweesprong. Op deze wijze geeft het plan ruimte voor het Kindcentrum en De Tweesprong (aan de noordzijde) om hun ideeën verder uit te werken en voor de toekomstige ontwikkelingen van andere partijen aan de zuidzijde van het gebied. Alle uitkomsten zijn samengebracht in het Masterplan. Ook Sportpad United is tevreden met het Masterplan. Het is daarbij gelukt om, naast eigen belangen, ook goed te kijken naar het grotere geheel. Met dit Masterplan wordt Sportpad het kloppend hart van de gemeente, waar leren, bewegen en ontmoeten samenkomen voor alle inwoners.

Vervolgstappen

Op 10 maart as. wordt het Masterplan aan de gemeenteraad aangeboden en gevraagd om voor de zomer een besluit te nemen over de uitvoering van het Masterplan. Het Masterplan is de basis om vervolgens verdere stappen te zetten. Want naast een ruimtelijk eindbeeld dient het plan ook financieel en technisch haalbaar te blijken. Na dit besluit kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart, en kan worden nagedacht hoe de bouwwerken er bijvoorbeeld uit moeten komen te zien.

Één gezamenlijk plan

Met alle partijen zetten we ons in voor de vernieuwing van het Sportpad. Het Sportpad als kloppend hart van de samenleving, waar leren, bewegen én ontmoeten samenkomen!

Voor iedereen

Het Sportpad biedt ruimte voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar.

Contact

 

Postbus 1
2371 AA Roelofarendsveen

Telefoon: 071 331 23 45
E-mail: info@sportpad-in-beweging.nl