Sinds de vaststelling van het Masterplan in april 2021 is verder gewerkt aan uitwerking van de plannen voor het Sportpad. Met input van de betrokken partijen en de klankbordgroep is ook gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Hieronder lees je een korte update over de stappen die zijn gezet de afgelopen periode.

Noordkant
Voor de uitwerking van de noordkant van het Sportpad zijn Kindpartners en het Sportbedrijf Kaag & Braassem aan de slag gegaan met de nieuwe gezamenlijke huisvesting. Er is een programma van eisen opgesteld waarmee richting wordt gegeven aan de grote lijnen en verdeling van het gebouw. Dit is belangrijke input voor het stedenbouwkundig plan. Maar dit is ook voor de selectie van een architect, die verder aan de slag gaat met het ontwerp van het gebouw. 

Zuidkant
De verenigingen aan de zuidkant van het Sportpad hebben de financiën, die nodig zijn om hun plannen te kunnen realiseren, in kaart gebracht. Hoe maken we zo goed en efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte en welke kostendragers zijn er? De opzet van deze ‘businesscase’ wordt binnenkort besproken met de verschillende fracties en wordt daarna besproken in de gemeenteraad. Een belangrijke stap, om door te kunnen met de vernieuwing. 

Invulling bouwvlakken in het stedenbouwkundigplan
Ondertussen is ook gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Hierin staan de grote lijnen en uitganspunten voor de vernieuwing beschreven, zoals de grootte van de bouwvlakken (IKC/Tweesprong, kantines) binnen het gebied. Het stedenbouwkundig plan is nodig om te komen tot het inzetten en aanvragen van de nodige bestemmingsplanprocedures.

In maart 2022 gaven alle betrokken partijen van het Sportpad (zoals kindpartners, sportbedrijf en verenigingen) hun reactie op het plan. In april 2022 werd de klankbordgroep (met bewoners uit de directe omgeving van het Sportpad) uitgenodigd om hun reacties en aandachtspunten mee te geven. Reacties zijn beoordeeld en verwerkt. 

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Laat je vraag en contactgegevens achter via de contactpagina

Beeld: voorlopig ontwerp gebied uit stedenbouwkundig plan