Uitnodiging: Themamarkt Roelofarendsveen en Oude Wetering

Komt u ook naar de themamarkt over het Sportpad en andere projecten en thema’s die in Oude Wetering en Roelofarendsveen spelen? Deze themamarkt vindt dinsdag 11 oktober plaats in de sporthal van De Tweesprong, Lucas van Leydenlaan 2 in Roelofarendsveen. U kunt vanaf 16:30 uur binnenlopen. De markt duurt tot 20:30 uur.

U kunt tijdens de themamarkt in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en andere projectbetrokkenen. Ze informeren u graag over de plannen.
De volgende projecten en thema’s komen aan bod:

  • Ontwikkelingen rondom het Sportpad
  • Tech Campus De School – Verdel ICT en Media
  • Locatie Woelige Baren, project ‘Braassemzicht’ – Thunnissen b.v.
  • Buitendienst – gemeente Kaag en Braassem
  • Verkeerszaken, Weg en Groenbeheer – gemeente Kaag en Braassem
  • Duurzaamheid en Energie – gemeente Kaag en Braassem
  • De Driemaster
  • De Adviesraad Sociaal Domein

Toelichting over enkele thema’s:

Ontwikkelingen Sportpad
De betrokkenen bij het Sportpad vertellen graag over de stand van zaken van de plannen voor de noordzijde; de nieuwbouw van het Kindcentrum en de Tweesprong én de plannen voor de zuidzijde; de herontwikkeling van de sportvelden. Daarnaast kunt u ook het concept bestemmingsplan bekijken.

Concept bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft inzicht in de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van het Sportpad. Het bestemmingsplan geeft antwoord op vragen als ‘Welk vlak mag bebouwd worden?’ en ‘Hoe hoog mag gebouwd worden?’. Er is nu een concept bestemmingsplan waarop u alvast input kan geven. Die mogelijkheid is er later ook nog als de formele procedure wordt gestart. Dan kunt u een zienswijze indienen. Maar graag krijgen we uw input nu al, zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen houden.

Noordzijde: Nieuwbouw Kindcentrum en Tweesprong
Kindpartners en het Sportbedrijf Kaag & Braassem werken, samen met de gemeente, aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de noordzijde van het Sportpad. Ze informeren u graag over de plannen tot nu toe.

Zuidzijde: Herontwikkeling sportvelden
De voetbalvereniging E.M.M. ’21, Tennisvereniging Alkemade en Hockeyclub Alkemade hebben samen hun visie opgesteld voor de herontwikkeling van de sportvelden en hoe dat vorm zou kunnen krijgen. Laat u vooral informeren.

Tech Campus De School
Het voormalige Bonaventuracollege aan de Schoolbaan in Roelofarendsveen wordt getransformeerd van een leegstaand schoolgebouw naar een Tech Campus. Dit gebouw Tech Campus De School huisvest straks enkele tech-bedrijven, maar ook een bibliotheek, een theaterzaal en 27 sociale huurappartementen voor jongeren. Ondernemer en ontwikkelaar van de Tech Campus de heer Verdel is aanwezig om zijn plannen te laten zien en meer te vertellen over het project.

Locatie Woelige Baren, project ‘Braassemzicht’
Aan de Meerkreuk in Oude Wetering komt een bijzonder nieuwbouwplan: Braassemzicht.  Braassemzicht biedt ruimte aan 49 woningen in verschillende typen en uitvoeringen. Het woningaanbod bestaat uit parkappartementen, hofwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en halfvrijstaande villa’s aan het water. De ontwikkeling voorziet in 30% sociale woningbouw. Ontwikkelaar Thunnissen b.v. is aanwezig om het plan te presenteren. Het plan bestaat uit twee fases. In fase 1 gaan de parkappartementen, hofwoningen en twee-onder-één-kapwoningen in de verkoop. Later, in fase 2, gaan de halfvrijstaande villa’s in de verkoop. Bekijk voor meer informatie de website braassemzicht.nl. Ook kunt u hier uw interesse in een woning kenbaar maken.

Buitendienst
De gemeente Kaag en Braassem heeft een groot oppervlakte openbare ruimte. Er zijn kwaliteitsniveaus bepaald waaraan het groen, de verharding, het water, straatmeubilair en reiniging moeten voldoen. Onze medewerkers van de buitendienst beoordelen of de openbare ruimte aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus voldoet. Is dat niet het geval, dan brengen zij in kaart wat er nodig is om hier wel aan te voldoen. De verschillende onderhoudsploegen proberen dit allemaal op orde te houden. U kunt tijdens de themamarkt informatie krijgen over Fixi; het systeem waarmee u meldingen over de openbare ruimte kunt doen. Daarnaast vertellen onze medewerkers u graag meer over hun diverse werkzaamheden.

Verkeerszaken, Weg en Groenbeheer
Tijdens de themamarkt zijn een aantal medewerkers van verkeerzaken; en strategisch weg- en groenbeheer van de openbare ruimte aanwezig. Zij kunnen u alles vertellen over wat de gemeente nu al doet op dit gebeid, maar ook wat de plannen zijn voor de komende jaren.

Duurzaamheid en Energie
Samen met enthousiaste en deskundige inwoners van de Energie Transitie Commissie werkt de gemeente op dit moment aan een antwoord op de vraag: ’Hoe gaan we woningen, kantoren, scholen en kantines in de toekomst duurzaam verwarmen?’. Dit is de volgende stap in de Transitie Visie Warmte. Leden van deze commissie zijn aanwezig om u meer te vertellen en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast kunt u terecht bij de gemeente voor praktische informatie over verduurzamen en toelichting over het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma.

De Driemaster
De Driemaster zet zich in voor alle inwoners van Kaag en Braassem, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Zij werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.

Adviesraad Sociaal Domein
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn de ogen en oren van de inwoners van Kaag en Braassem. Zij houden in de gaten of het gevoerde sociaal beleid het belang in het dagelijks leven dient. Daarbij staan zij in nauw contact met de ambtenaren van de gemeente Kaag en Braassem en onderhouden zij contacten met individuen en organisaties die actief zijn in het sociaal domein.

Zet 11 oktober – themamarkt Sportpad en Oude Wetering alvast in uw agenda!
U bent van harte welkom bij de themamarkt. We gaan graag met u in gesprek en beantwoorden uw vragen. Graag tot 11 oktober!

Datum:             dinsdag 11 oktober
Tijd:                 16:30 – 20:30 uur
Locatie:            sporthal van De Tweesprong, Lucas van Leydenlaan 2 in Roelofarendsveen