De gemeenteraad heeft ingestemd met het toewijzen van de budgetten voor de ontwikkeling van het Sportpad. Dat besluit werd gisteravond, 18 maart, genomen. Een belangrijke mijlpaal voor het project en alle betrokkenen. De plannen voor het Sportpad kunnen nu verder gerealiseerd worden.

Beweeg- en Kindcentrum Kineo
Aan de Noordkant van het Sportpad komt het Beweeg- en Kindcentrum Kineo. Het eerste kindcentrum van Nederland, met beweegplein én zwembad. Roel Koops van Sportbedrijf Kaag & Braassem: “We zijn ontzettend blij! Samen met de verenigingen werken we aan het Sportpad, waar beweging, groei en ontmoeten optimaal tot uiting komen voor alle leeftijden. Het besluit van de gemeenteraad is daarin een belangrijke mijlpaal. Trots maakt ons dat we ook een duurzame en energie-positieve huisvesting voor Kineo kunnen gaan realiseren. We spreken van energie-positief omdat we op vele momenten het teveel aan energie kunnen inzetten voor laadpalen in de buurt. Een mooie en duurzame ontwikkeling!” In voorbereiding op de sloop- en bouwwerkzaamheden wordt deze week direct een omgevingsvergunning aangevraagd.

Samen aan de slag
Aan de Zuidkant van het Sportpad kan nu verder gewerkt worden aan een nieuwe indeling van de sportvelden, aanpassing van het clubhuis van tennisvereniging Alkemade en de bouw van een gezamenlijk nieuw kleed-/clubgebouw voor voetbalvereniging E.M.M. ‘21 en hockeyclub Alkemade. Erik van Rijn, voorzitter E.M.M. ’21: “Wij bedanken de gemeente voor het vertrouwen en de investering in dit mooie plan. We hebben heel veel zin om onze schouders eronder te zetten. Samen met Beweeg- en Kindcentrum Kineo gaan we aan de slag om er iets prachtigs van te maken.”

Meer informatie volgt
Op www.sportpad-in-beweging.nl is meer informatie te vinden over de plannen en impressies van de nieuwe situatie. Binnenkort wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. Met informatie over de ontwerpen, vervolgstappen en planning. In het voorjaar wordt ook de Werkgroep Inrichtingsplan uitgenodigd om mee te denken over het inrichtingsplan voor het openbare gebied rondom het Sportpad.