Stap voor stap wordt gewerkt aan de plannen voor het Sportpad. Voor de zuidkant van het Sportpad zijn de afgelopen tijd de haalbaarheid en de financiën in kaart gebracht. Dit is samengebracht in het plan dat in oktober en november wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Om het plan (financieel) haalbaar te maken zijn, in opdracht van de gemeenteraad, verschillende mogelijkheden verkend en onderzocht. Samen met externe adviseurs, input van omwonenden en overige partijen aan het Sportpad en gemeente is getekend en gerekend. Zo is er gekeken naar een efficiënte inrichting, om plek te geven aan de hockeyclub Alkemade, de voetbalvereniging EMM ’21 en tennisvereniging Alkemade. Verenigingen hebben een plan gemaakt over hoe zij in de toekomst een extra bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke thema’s in het dorp. En hoe verenigingen zelf voor een deel van de dekking kunnen zorgen, door inbreng van eigen middelen en aanvragen van subsidies. Daarnaast is gekeken naar middelen die voortkomen uit woningbouw op vrijkomende locaties in de directe omgeving.

Een hele puzzel, waarbij goed gekeken is naar de wensen en behoeften van de verenigingen, omgeving, bijdrage aan de maatschappelijke opgave, groei van de kernen en verenigingen, mogelijke investeringsruimten, nu en in de toekomst. Desondanks is er met deze bijdragen nog geen dekkende begroting. De raad wordt daarom gevraagd of zij extra geld beschikbaar wil stellen. Dit wordt in de gemeenteraad van oktober besproken en in november volgt een besluit. Na instemming kunnen de verenigingen verder aan de slag met het uitwerken van de plannen.

Ondertussen wordt door Kindpartners en het Sportbedrijf Kaag & Braassem verder gewerkt aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de noordzijde van het Sportpad. Hierbij wordt uiteraard ook goed nagedacht over de aansluiting tussen deze ontwikkeling en de ontwikkeling aan de zuidzijde. Om beide plannen mogelijk te maken wordt ook het bestemmingsplan aangepast. Deze zal naar verwachting aan het eind van het jaar ter inzage worden gelegd.

Informatiemarkt op 11 oktober

Voor meer informatie over het Sportpad, maar ook de andere projecten in Oude Wetering is er een informatiemarkt op 11 oktober. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 16.30 en 20.00 uur in de sporthal van De Tweesprong.