Sinds de vaststelling van het Masterplan in april 2021 hebben de Sportpad-partijen verder gewerkt aan de uitwerking van plannen. Er komt heel wat bij kijken. Bij deze een update de stand van zaken.

Hockey, voetbal en tennis trekken samen op
Hockeyclub Alkemade en E.M.M.’21 hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst samen te willen gaan en gezamenlijk invulling te geven aan de sportvelden. De clubs gaan samen aan de slag om hun verenigingen mooi te laten samenvloeien zodat ieder lid zich er thuis voelt. Samen met Tennis Vereniging Alkemade kijken beide partijen er dan ook ontzettend naar uit om in het sportieve hart van Oude Wetering en Roelofarendsveen invulling te geven aan de missie van het gezamenlijke Sportpad: “Waar leren, bewegen en ontmoeten samenkomen.”

Verkennen indeling velden
Met het inschakelen van een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de aanleg van sportparken, wordt er binnen de contouren van het bestaande sportpad, ruimte gecreëerd voor voetbal, hockey en tennis. Door op een slimme manier de indeling te maken is het de bedoeling dat er ruimte komt voor een hockeyveld en een inloopveldje en voor TVA is er ruimte om uit te breiden met twee tennisbanen en twee padelbanen.

Op papier ziet de indeling er prima uit. De volgende stap is dat dit plan verder wordt uitgewerkt en dat het wordt doorgerekend. De verenigingen gaan ook samen optrekken in de zoektocht naar fondsen en subsidies. De grote wens is om een mooi Sportpad te ontwikkelen waar er door de verenigingen naast sport, ook een bijdrage kan worden geleverd aan andere maatschappelijke doelen.

Voortgang Noordzijde Sportpad
De Kindpartners (SSBA en Kindkracht 0/12) zijn met Sportbedrijf Kaag en Braassem verder aan de slag gegaan voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting van Kindcentrum Noord en de Tweesprong. Samen zijn de eerste stappen gezet om tot een programma van eisen te komen.

Vervolg
Het streven is om medio 2022 een idee te hebben van de grote lijnen, de verdeling in de ruimte, de bouwblokken en ruimte voor infrastructuur. Onderdelen van het programma van eisen zijn nodig voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan van het gehele Sportpad. Dit stedenbouwkundige plan is nodig om te komen tot het inzetten en aanvragen van de nodige bestemmingsplanprocedures. Hierin staan de bouwvlakken en de bestemming per bouwvlak. Voordat het zover is volgt er meer informatie.