Voortgang vernieuwing Sportpad

Voortgang vernieuwing Sportpad

Sinds de vaststelling van het Masterplan in april 2021 is verder gewerkt aan uitwerking van de plannen voor het Sportpad. Met input van de betrokken partijen en de klankbordgroep is ook gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Hieronder lees je een korte update over de...
Tennis-vereniging Alkemade is één van die clubs  

Tennis-vereniging Alkemade is één van die clubs  

T.V. Alkemade biedt ruimte voor de tennissport op elk gewenst niveau. Het sociaal maatschappelijke karakter van onze vereniging kenmerkt zich door de dorpse laagdrempeligheid waar wij in onze gemeente bekend om staan. Uitdagingen, plezier, strijden om de winst,...